Menu
نویسنده مطلب : کیمیاگر

مطلب مورد بحث:

انواع اطلاعات در مذاکره


سلام پدر و مادر عزیزم.

 

در لندن، شب های سرد و بارانی ای  را سپری می کنم.

( white )

بیشتر / تمام  تمرکزم را بر روی درس گذاشته ام تا بتوانم هزینه های ارسالی توسط شما را به بهترین / شکی درست مدیریت کنم.

( neurotic & black )

 

روزهای خوبی را سپری می کنم و امیدوارم که به زودی شما را ببینم.

( dummy )