Menu
نویسنده مطلب : ریحان

مطلب مورد بحث:

سیستم کنترل متوازن چیست؟


به نظر من شاخص ها بسته به زمان و هدف مجموعه توازنشونو به دست میارن

ما یه تیم استارتاپی هستیم که محصولمون کمتر از یکساله که به بازار عرضه شده در حال حاضر من تمرکز و توجه خودم را روی رضایت مشتریانم گذاشتم توجهی که در سال های آینده قطعا نامتوازن تعریف میشه ؛ اما در شرایط فعلی ما به مشتریانمون و تست محصولمون در مجموعه آنها نیاز داریم پس مجبورم توجهی بیشتر از حد معمول نسبت به آنها داشته باشم