Menu
نویسنده مطلب : م حق پرست

مطلب مورد بحث:

هیوریستیک و مغز خطاساز | میان برهای ذهنی


سلام

به همین دلیل است که ما بینی خود را نمی بینیم با آنکه دردید چشم است مگر اینکه بر روی آن چیزی قرار بگیرد .

البته این ربطی به خطای هیوریستیک ندارد. کلا  سیستم رتیکولار مغز داده هادی را که از حواس پنجگانه  به صورت تکراری به مغز می رسد سانسور می کند.
خطای هیوریستیک میانبرهای مغز است برای صرف انرژی کمتر در تصمیم گیری. در حالی که سانسور داده ها بر این اساس انجام می شود که مغز گمان می کند این داده ها اهمیتی ندارد وگرنه کاری بر روی آنها انجام می شد.