Menu
نویسنده مطلب : جواد رکنی

مطلب مورد بحث:

معرفی یک مدل تفکر استراتژیک | الگوی پنج بخشی لیدکا


مورد قوی: عزم استراتژیک

فکر می‌کنم توی بخش قابل توجهی از تصمیم ها و انتخاب هام و زندگیم ازین مورد بهره گرفتم. در خیلی از موارد هدف هایی رو برای خودم قرار دادم که واقعا از نظر اطرافیان دور از دسترس بنظر میرسیدن و نیازمند صرف انرژی قابل توجه و به کار گیری منابع و برنامه ریزی های مختلف و ریسک بودن.

مورد ضعیف: فرصت طلبی هوشمندانه
همان طور که عزم استراتژیک را یک نقطه قوت میدونم اما فکر می کنم گاهی مرز نسبتا باریکی بین دوری از فرصت طلبی که باعث دور شدن از برنامه و اهداف می شود با فرصت طلبی هوشمندانه وجود دارد. به همین علت گاهی در تشخیص فرصت هایی که پیش رویم بوده دقت کافی به خرج ندادم.
فرصت هایی که شاید می تونستن شکل دیگه ای از زندگی رو برای من رقم بزنن.