Menu
نویسنده مطلب : حسینی

مطلب مورد بحث:

کفش‌هایم کو؟ (بررسی روش های حل تعارض)


مدیر خواستار ارتباط مستقیم و مداوم با کارمندانش بود ولی درا ین کار زیاده روی می کرد به شکلی که کارمندان از تعداد بسیار زیاد جلسات و ورود و دخالت مدیر در امور جزئی و تخصصی کارشان معترض بودند و این مسأله را مانع اجرای درست امور می دانستند.
مدیر مکرراً بر قوانین و اینکه ارتباط و اطلاع از عملکرد کارکنان جزء وظایف است تأکید داشتند (حق) کارمندان با این عقیده که این روش مانع انجام درست و سریع کارهاست معترض بوده و عملاً از انجام کار دست کشیده بودند(قدرت). در نهایت با توجه به اینکه ادامه این روش باعث ضضرر شرکت و بی  کاری کارمندان می شد تصمیم بر آن شد که جلسات متعدد صرفا در سطح سرپرستان تیمها برگزار شود و کارمندان فقط یک جلسه ماهیانه مستقیم با مدیر داشته باشند(منافع).

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟