Menu
نویسنده مطلب : م حق پرست

مطلب مورد بحث:

کتاب هدف گلدرت | استفاده از داستان مدیریتی برای آموزش مدیریت


اگر اشتباه نکنم در ایران از روی این کتاب سریالی هم به نام هدف گمشده ساخته شده که در دهه ۷۰ از سیما بخش شد.

خود من هم در حال ترجمه کتابی داستانی در زمینه فروش و بازاریابی هستم که  فصل اول و دوم آن را هم در سایتم بصورت سریالی قرار داده ام.