Menu
نویسنده مطلب : جمال الدین محمدی

مطلب مورد بحث:

رهایی از مهرطلبی | برنامه ۲۱ روزه پیشنهادی هریت بریکر (هفته اول)


بازنویسی ده فرمان مهرطلبی:

۱- من درصورتی کاری را که دیگران می‌خواهند و انتظار دارند یا نیاز دارند را انجام می دهم که آن کار درست و منطقی باشد و البته این کار به برنامه های اصلی خود من در زندگی لطمه ای وارد نکند.

۲- نیاز نیست که همیشه مراقب اطرفیانم باشم؛ چون هر شخص مسئول زندگی خود است و بعلاوه ممکن است اصلا نیازی به کمک من نداشته باشد.

۳- من در صورت امکان به مشکلات دیگران گوش می دهم و برای حل مشکل آن‌ها توصیه ها و کارهایی که از دستم بر می آید و به زندگی خودم لطمه وارد نمی کند را انجام می دهم.

۴- سعی می کنم همیشه مهربان و خوش‌برخورد باشم و تاجای ممکن سبب ناراحتی افراد نشود (البته در صورتی که به حق من تجاوز نکنند!).

۵- من نباید دیگران را نسبت به خودم در اولویت قرار دهم.

۶- من می توانم به کسی که به من نیاز دارد یا خواسته‌ای را مطرح می‌کند، پاسخ منفی بدهم.

۷- سعی می کنم تا حد ممکن کسی را نامید و مأیوس نکنم.

۸- نیاز نیست همیشه وقتی از درون ناراحت هستم خود را شاد و سرحال نشان دهم و احساسات منفی خود را پیش چشم دیگران بروز ندهم.

۹- من نمی توانم همیشه همه را از خودم خشنود و شاد کنم.

۱۰- من می توانم گاهی اوقات بار مشکلات و مسائل خودم را روی دوش دیگران بگذارم.