Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا کروبی

مطلب مورد بحث:

چه مدلی مفید است؟ (ویژگی‌های یک مدل مفید)


۱ )من از مثال هایی که ارائه کردم ، پول رو انتخاب میکنم برای تحلیل :

۱- فراگیری : تقریبا در هر جامعه ی انسانی ای وجود پول به عنوان مدلی برای ساده تر کردن مبادله ی کالا با کالا ، کالا با خدمت و … انکارناپذیر است.

۲- استثنا : شاید جوامعی وجود داشته باشد که از این مدل برای مبادله های خود استفاده نکند

۳- تکرار : از آنجایی که در جوامع مختلف این مدل در حال استفاده است پس در این مورد مشکلی ندارد

۴- فرافرهنگی : بدیهی است که چنین مدلی در کشور های مختلف و جوامع مختلف با فرهنگ های مختلف به کار گرفته میشود. ولی جامعیت آن به جوامع انسانی محدود می شود

۵- پیش بینی : این مدل قابلیت پیش بینی طرز مبادله را در آینده ندارد چراکه ممکن است در آینده کارت های اعتباری جای مدل پول را بگیرند

 

۲) ترجیحا یک مدل نباید برگرفته از مدل های دیگه باشد چون ممکن است آن مدل ها اشتباه باشند . مثلا فرمول های بسیار زیادی که از روابط ارائه شده توسط نیوتن برگرفته شد .