حمیدرضا نوروزی - مفهوم پردازی چیست و چه اهمیتی دارد؟
Menu
نویسنده مطلب : حمیدرضا نوروزی

مطلب مورد بحث:

مفهوم پردازی چیست و چه اهمیتی دارد؟


فضای مجازی از اصطلاحاتی است که طی چند سال اخیر یکی از مبهم ترین مفاهیم را از دید مردم عادی داشته است. اگر مفهومی که از فضای مجازی در ذهن عموم مردم وجود دارد را در نظر بگیریم، باور اکثریت مردم این است که چون اسم مجازی بر روی این فضا وجود دارد، فارغ از روابط واقعی انسانی هرگونه فعالیتی می توان در این فضا انجام داد.

نمونه اشتباهاتی که بدون در نظر گرفتن مفهوم واقعی فضای مجازی بین مردم رایج است:

– ارتباطات سریع و بی پروا با افراد ناشناس

– اعتماد بی قید و شرط به دیگران

– رفتارهای غیراجتماعی با فرض اینکه نقاب ناشناسی بر چهره است.

– اشتراک اطلاعات لحظه به لحظه شخصی (عکسها و فیلم های خصوصی و…) در فضای مجازی که در حالت عادی کلا ترس از انتشار این اطلاعات وجود دارد.