Menu
نویسنده مطلب : محمد مهدی فلاح

مطلب مورد بحث:

تعریف ارزش مشتری یا ارزش طول عمر مشتری چیست؟


به نظر من یکی از مهمترین معیارها می تونه بحث پشتیبانی مشتری بعد از خرید محصول باشه. وقتی شرکتی بعد از خرید محصولش  توسط مشتری اون را رها نمی کنه و بسته به نوع محصول خدمات مورد نیاز بعدی را ارائه می کنه به مشتری این اعتماد داده میشه که هیچوقت تنها نیست.
در صورتی که اگر ارزش طول عمر مشتری برای شرکت مورد نظر مهم نباشسه می تونه وقت و انرژی را روز مشتری جدیدی قرار بده نه مشتر ای که خریدش را انجام داده