Menu
نویسنده مطلب : آفتاب

مطلب مورد بحث:

ویژگی های یک زندگی خوب


خوشبختانه من زندگی خوبی دارم. تمام مولفه‌ها رو با قدرت در خودم می‌بینم که البته سخت به دست اومده. فقط یک مورد هست که کمیت من در آن لنگ می‌زنه و اصلا به خاطر همون در متمم هستم. و اون روابط مثبت با دیگرانه. من به خاطر کارم اغلب ترجیح می‌دم تنها باشم و فکر کنم اما در این سال‌ها متوجه شدم دیگه دیگران رو نمی‌بینم. یک مدت هم از متمم دور شدم تا تصمیم بگیرم. اینجا پره از دوستان خوب (خوب یعنی حامی، کتابخون، اهل تحلیل و مهمتر از همه پر محبت هست) پس من باید تمرین می‌کردم دیگران رو بخونم، بهشون گوش بدم. قبلا می‌اومدم و صحبت می‌کردم و دوستان با فروتنی و مهر و بزرگواری می‌خوندن و من حس تعلق می‌کردم اما حالا بیشتر می‌خوام. من باید بشنوم، گوش بدم، یاد بگیرم اونم نه صرفا از یک تعداد اسم خاص که غالبا به من لطف بدن. به وضوح می‌بینم درهای قلبم رو باز کردم و تعامل با دوستان نه فقط یک تفریح یا سرگرمی که قدمی در جهت رشد و زندگی بهتره برام.