Menu
نویسنده مطلب : معصومه شیخ مرادی

مطلب مورد بحث:

نامگذاری کودکان و نکاتی در مورد آن


هر چند تحقیقاتی هنوز در خصوص تاثیر نام بر شخصیت افراد صورت نگرفته اما تجربیاتی که من از همنشینی با افراد مختلف و نحوه رفتارشان و دلبستگی شان به اسمشان و چیزهایی که شنیده ام چند نکته رو ذکر می کنم:

۱- اسامی که با الف ختم می شوند  از لحاظ موسیقایی راحت تر تلفظ می شوند و به  آدم حس بهتری میدهند مانند هدی، رویا، سارا ، علیرضا…

۲- افرادی که نام مناسب و یا خاص دارند و همچنین نام خود رو دوست دارند دارای اعتماد به نفس بیشتری هستند. البته همیشه اینطور نیست و مسلما مثال نقض آن وجود دارد.

۳- کلا افراد تعلق خاطر بیشتری به اسم کوچک خود دارند و وقتی آنها رو با اسم کوچک صدا می کنید احساس بهتری دارند و احساس هویت می کنند.

اینها البته فقط شنیده ها و دیده ها بوده و هیچ پایه علمی ندارند.