- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : کاربر سابق

مطلب مورد بحث:

تعریف مهارت چیست؟


۱

۱٫رویاپردازی هوشمندانه و هدفمند۲٫طفره نرفتن از کار۳٫پیاده روی آرام و خلاقانه

۲

۱٫پشتکار و پیگیری اهداف،تکمیل و اصلاح دائم آن ها با استفاده از آموخته های تازه۲٫نوشتن سه صفحه یادداشت صبحگاهی به محض بیدار شدن،بی وقفه و در تمام روزهای سال۳٫تنظیم و ترکیب دقیق و خلاقانه مطالب و تصاویر برای یک نشریه۴٫گشتن توی کتابفروشی های انقلاب و خرید کتاب هایی که حسابی سر ذوق می آورندم!

۳

۱٫نظم ذهنی،مطالعه دقیق و کریستالی۲٫خواندن دقیق متون کلاسیک زبان فارسی،درک و فهم شعر۳٫مهارت تدریس هدفمند(هر جلسه کلاس مثل یک فیلم جذاب و میخکوب کننده و منسجم)