Menu
نویسنده مطلب : مهرداد ایرانپور

مطلب مورد بحث:

تعریف مدل ذهنی


یکی از تجربه‌های من که باعث شد مدل ذهنی جدیدی در ارتباط با دیگران پیدا کنم آموزش مهارت ارتباط موثر از طریق مدل DISC  بود .

در این آموزش در ذهن من مدلی را طراحی میکرد که رفتار انسان ها را در چهار دسته تقسیم کنم و برای هر دسته ویژگی های مشترکی جدا کنم و وقتی یک رفتار از هر دسته دیدم، واکنش متناسب با آن دسته را انجام بدهم .

برای مثال می‌گفت آدمایی که رفتار برونگرا دارند و مدام برای برقراری ارتباط در حال تلاش برای شوخی کردن هستند در دسته (I) قرار دارند و وقتی این رفتار را دیدی نباید با اون ها سرد برخورد کنی چون بازخورد خوبی نخواهی گرفت .

یا می‌گفت کسانی که در صحبتشان زیاد از کلمه من استفاده کنند و رفتارهای خودخواهانه داشته باشند، د دسته (D) هستند و برای برقراری یک ارتباط موثر با آنها میتوانی با تعریف کردن از آنها شروع کنی

 

 

این آموزش در نهایت  مدلی را می‌ساخت که رفتار های انسان را در چهار دسته تقسیم میکرد و برای هر دسته رفتار متقابل را معرفی می‌کرد تا بتوانی از این طریق ارتباط‌های موثری داشته باشی