Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

بزرگترین همکاری در تاریخ هوش مصنوعی


به نظر من هوش مصنوعی، هوش تجاری و اینترنت اشیا از جمله موضوعاتی هستند که هرچه از سالهای ابتدایی قرن بیست و یکم به دهه های میانی آن پیش برویم بیشتر از قبل جایگاه خود را در تعاملات اقتصادی جوامع نشان خواهند داد و از متمم به جهت توجه اش به این مقوله به سهم خود سپاسگزارم .