Menu
نویسنده مطلب : مهدی چابک

مطلب مورد بحث:

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟


رویداد: اعتراضات به خاطر گران شدن بنزین و متاسفانه فوت تعدادی از هموطنان

روند: نارضایتی مردم از گرانی کالاها/ افزایش فاصله ی طبقاتی /تجربه ی تاثیر گذاری افزایش قیمت بنزین بر تمام کالاهای دیگر/ عدم امکان مطالبه گری صحیح

ساختار: کاهش قدرت اقتصادی / فساد/ تورم/بیکاری/ تحریم/ناکارامدی

مدل ذهنی: تحمل زیاد مردم در برابر فشارها/ در صورت اطلاع رسانی قبل از افزایش قیمت بنزین موجب التهاب و عدم تمکین می شود/ مهم نبودن نظر مردم در تصمیم های کارشناسی