Menu
نویسنده مطلب : مسعود نصراللهی

مطلب مورد بحث:

چگونه کتاب بخوانیم؟ راهنمای مورتیمر آدلر برای کتاب خواندن


پیش نوشت: نمی توان گفت که اگر کتاب چگونه کتاب بخوانیم را نخوانیم، دیگر نباید کتاب بخوانیم یا در مطالعه‌ی کتاب دچار مشکل می‌شویم، اگر بدون خواندن این کتاب برای خواندن تلاش کرده باشیم، پس از خواندن چند کتاب خوب، خیلی از نکات کتاب خواندن را درمی‌یابیم، یعنی هستند کسانی که این کتاب را نخوانده اند ولی در حد کسی که خود این کتاب آن ها را خواننده‌ی ماهر می داند هستند. تلاشی که از آن نام برده شد، ممکن است از هرکسی زمان بخصوصی را بگیرد، یک نفر پس از خواندن بیست کتاب/دو سال و شخص دیگری خیلی بیشتر. می توان گفت "چگونه کتاب خواندن" یک پیشرفت تدریجی است، اما برای کسی که بخواهد از همان ابتدای فرآیند مطالعه‌ی خود کتاب ها را به خوبی بخواند، قطعا این کتاب بهترین گزینه است چون با نکات مطرح شده در این کتاب می‌تواند در بالاترین کیفیت هر کتابی را بخواند(هنوز هم صحبت از آن تلاش هست ولی مسلما کمتر). (به یک سری از این نکات که در درس های متمم نیز دیده می‌شد، در دیدگاه‌هایم ارجاع دادم: دیدگاه‌یک، دیدگاه‌دو، دیدگاه‌سه )

 

کتاب مسئله‌ی کتاب و کتاب‌خوانی را می‌شکافد و آن را تشریح می کند، تکلیفش با خواننده مشخص است و او را به خوبی می‌شناسد.در فرآیند حل این مسئله هرجا و هر زمانی که در زندگی واقعی "خواندن" و موضوعات مربوط به آن مطرح است، نکاتی نیز توسط کتاب مطرح می‌شود. مثلا دو تا از این موارد جزئی، جالب توجه بودند: چرا بعضی‌ها (مثل پدرم) هنگام کتاب خواندن به خواب می‌روند و دیگری اینکه دلیل بند نشدن مردها در خانه وقتی که سر کار نیستند، چیست؟!

هیچ نوع کتابی بدون بررسی روش خواندن باقی نمی‌ماند و روش‌های خواندن موضوعات مختلف (فلسفی، تاریخی، داستانی، شعر و…) با توجه به روش کلی خواندن، بهینه می‌شود.

چهار سوال اصلی که کتاب قواعدی را حول آنها مطرح می‌کند و از خواننده هم انتظار دارد با توجه به آن‌ها کتاب را بخواند و به ‌سوال‌ها پاسخ دهد، از این قرار است (تمامی سوالاتی که در فایل این دیدگاه قرار داده‌اند زیرمجموعه‌ی این چهار سوال است) :

کتاب به طور کلی راجع به چیست؟

کتاب به تفصیل چه گفته است و چگونه؟

آیا درست است؟

مگر مهم است؟