Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

مالی درمانی (Financial Therapy) چیست؟


این حوزه شاید جدید و ناشناخته باشد ولی مشکلات ناشی از نبود آن را در بسیاری از جوامع و خانواده‌ها می‌توان مشاهده کرد.

ما بر اثر آموخته‌های کلیشه‌ای و نادرست زمان کودکی، الگوها و رفتارهای مالی خاصی را در زندگی به کار می‌گیریم که باعث ایجاد بسیاری از بحران‌ها برای خودمان و اطرافیانمان می‌شوند.

این الگوهای نادرست و طرز نگاه اشتباه به پول و مسائل مالی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و کسی اصلا متوجه این موضوع نیست که شاید این موارد اشتباه و یا نیازمند اصلاح هستند.

به همین دلیل هم هست که گاها برخی مشکلات مالی که در زندگی والدین وجود داشته به زندگی فرزندان هم منتقل می‌شوند و این زنجیره به صورت ممتد ادامه دارد.