Menu
نویسنده مطلب : علیرضا میرزایی

مطلب مورد بحث:

گزارش نویسی چیست و چرا به آن نیاز داریم؟ | آموزش گزارش نویسی


گزارش نویسی یکی از مهمترین کارها در یک مجموعه و در طی انجام یک پروسه است، با اینحال بخاطر این که کار جذابی نیست معمولا افراد از اون فرار میکنن و بدنبال تقلب کردن در اون هستن. یکی از بهترین چیزهایی که توی دانشگاه به ما یاد دادن همین گزارش نویسی بود، با اینحال برای تکمیل اطلاعاتم تصمیم گرفتم درس های متمم رو هم دنبال کنم