Menu
نویسنده مطلب : زینب دست آویز

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


برای اولین برای انجام ماموریت کاری در خارج از شهر تهران، باید به نوشهر سفر می‌کردم.

باید بین رد ماموریت و ادامه احساس امنیت در انجام کارها در تهران و بالا رفتن اعتماد به نفسم که از شجاعت در تصمیم‌گیری ناشی میشد، یکی رو انتخاب می‌کردم.

رفتم نوشهر. حالا از تصمیمم و میوه‌هاش خیلی راضیم.