Menu
نویسنده مطلب : سیدامیرحسین بهبهانی

مطلب مورد بحث:

استریوتایپ یا تفکر قالبی: معتقد به آن هستید یا قربانی آن؟


تمرین۱-معمولا قربانی چه استریوتایپ هایی هستید؟

کارشناسی ارشدم دررشته مدیریت از دانشگاه تهران با نمره الف گرفتم بعضی ها می گفتند زیاد درس میخونه در صورتیکه همزمان موسیقی تمرین میکردم وزبان ایتالیایی در حد مقدماتی آموزش میدیدم که نتیجه برنامه ریزی برای وقتم بودوکاملا به کارم . تفریح ومسافرت هم می رسیدم.

مدتی در شهرستان دوری کارمیکردم چون از تهران رفته بودم آنجا براشون جای سئوال بود وچون بومی نبودم به من سرحدی می گفتند.

چون دو تا کارشناسی ارشددارم پیشنهادهای کاری زیادی به من  می شودکه من خیلی ها را قبول نمیکنم چون معتقدم کارمایه وسرمایه دو مسئله متفاوته وکسی که دنبال سرمایه شما بدون استفاده از تخصص شماست چرا از بانک تامین سرمایه نمی کند؟فقط کارهایی انجام میدهم که تجربه وتخصصم در آن دخیل باشه که از نظر بعضی ها حسابگری یا عدم اطمینان به دیگران و…هست.

تمرین۲-خودشمادرمورددیگران به چه استریوتایپ هایی اطمینان می کنید؟

باادب بودن واستفاده از تجربه دیگران ونداشتن ادعای زیاد

داشتن تحصیلات دانشگاهی همراه تجربه کاری  واعتماد به نفس

درصورتیکه شخص تا حدی خودساخته ودارای عزت نفس باشدریسک پذیرولی حریص نباشدودو موردبالاراهم داشته باشد ازنظرمن قابل اطمینان .محترم .همکاری خوب وحتی دارای شرایط شراکت است.