Menu
نویسنده مطلب : امیر

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


آیا با حذف کامل یارانه بنزین در کشورمان مردم متضرر خواهند شد؟

افق زمانی:

– بلافاصله بعد از حذف یارانه، هزینه‌های حمل و نقل افزایش یافته و به دنبال آن، قیمت تمام شده و قیمت فروش محصولات و خدمات افزایش میابد که منجر به کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.

– بلافاصله، توجیه اقتصادی استفاده از خودروهای سبک و سنگین پرمصرف کاهش یافته و تمایل به خرید خودروهای کم مصرف و جدید افزایش میابد. در کنار آن، استفاده از حمل و نقل عمومی هم افزایش میابد که هر دو منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شوند.
– ظرف چند ماه اکثر موارد زیر:

محدوده اثر:

– بسته به اینکه یارانه حذف شده در کجا صرف شود (کمک به کشورهای دوست! یا افزایش یارانه مستقیم پرداختی به دهک‌های ضعیف جامعه یا افزایش بودجه عمرانی و …) متفاوت خواهد بود مثلاً با انتخاب گزینه اول، اثری جهانی و پیامدهایی در سیاست خارجی خواهد داشت.

– قاچاق سوخت منتفی می‌شود.

– توجیه اقتصادی برخی کسب و کارها (مانند میوه فروشی که با وانت در کوچه‌ها میچرخد) از بین می‌رود.

– با کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا کاهش میابد.

– کسب و کارهای الکترونیکی رونق بیشتری می‌گیرند.

– میزان تقاضای خودروهای کم مصرف روز افزایش میابد.