Menu
نویسنده مطلب : عبداله ایپکچی

مطلب مورد بحث:

هورمسیس: گاهی اوقات، کمی زهر می‌تواند پادزهر باشد


سلام دوستان خسته نباشید.

در مورد هورمسیس مثالی دیگری به نظرم رسید که در میان می گذارم.

بسیاری از خانواده ها تهدیدهای ج.ن.س.ی که کودکان و نوجوانان را در محیط های آموزشی و تفریحی و خانوادگی ممکن است آزار دهد ، همواره به شکل رازهای سربسته باقی می گذارند.آگاه کردن کودکان به جسم خودشان و تعریف حریم ها در آموزش آنان ضروری است. بیان و تعریف  کلی یک اتفاق ناراحت کننده برای جوانان می تواند نقش یک واکسیناسیون داشته باشد و به نظر من نباید نگران ناراحتی بعد از واکسیناسیون بود.