Menu
نویسنده مطلب : مهدی تقوی

مطلب مورد بحث:

شاخص‌ها هم کهنه می‌شوند و نیاز به بازنگری دارند


در گذشته یکی از شاخص های تعیین ارزش شرکت ها دارایی های فیزیکی و سوداوری فعلیشون بود. در حالیکه امروز مالکیت های معنوی مثل برند، حق ثبت و اختراع و …. اگر تاثیر بیشتری نداشته باشند، قطعا کمتر تاثیر ندارن.

البته به تنهایی نمیشه به این شاخص ها اتکا کرد و در عین حال براورد چنین دارایی هایی به سادگی ممکن نیست و نیازمند اشنایی با اصول و فنون مربوطه رو داره