Menu
نویسنده مطلب : امیرحسین کامیابی

مطلب مورد بحث:

رویکرد سیستمی یعنی توجه به ترکیب (سنتز)‌ به جای تجزیه (آنالیز)


رویکرد تجزیه( آنالیز):
شرایط اقتصادی نابسامان در سال جاری، باعث شد که با وجود تلاشهای زیاد تیم ما، میزان فروش نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته باشد.

رویکرد ترکیب(سنتز):
شرایط نابسامان اقتصادی در سال جاری به گونه‌ای بود که از لحاظ روانی افراد زیادی در مورد بسیاری از خریدهایی که انجام می‌دادند، احساس بدی داشته باشند و هزینه های ناشی از آن خریدها را اضافی و غیرضروری بدانند. متاسفانه این مساله در مورد اعضای تیم ما هم صادق بود. خصوصا در مورد محصول خودمان. به عبارتی می‌توانستیم پیش بینی کنیم که اگر اعضای تیم ما در جایگاه مشتری ما بودند، در شرایط اقتصادی کنونی حاضر به پرداخت این میزان هزینه برای محصولی که ارائه می‌کنیم نبودند.
نتیجه این بود که با وجود تلاشهای زیادی که انجام دادند، در هنگام فروش محصول، به طور ناخودآگاه با تردید با مشتری صحبت می‌کردند و به عبارتی دل مشتریان را نسبت به ارزشی که این محصول می‌تواند برایشان ایجاد کند، قرص نمی‌کردند و مشتری نیز حاضر به خرید از ما نمیشد. این مساله باعث میشد که نگرش فروشندگان نیز نسبت به بد بودن بیش از حد شرایط اقتصادی و نیز غیرضروری بودن محصولمان برای بسیاری از مشتریان بالقوه، بیشتر و بیشتر تقویت شود و بنابراین روز به روز انگیزه‌ی آنها کاهش می‌یافت و نمیتوانستند انگیزه خرید را نیز در مشتریان ایجاد کنند و نتیجه هم این بود که فروش ما نسبت به پارسال کاهش چشمگیری یافت.