Menu
نویسنده مطلب : ایمان صلح چی

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی | دیدن افق‌های دور و نگاه به جلو


سلام
من نظر بهترین موضوعی که در مورد ان بحث شد همین موضوع است .خیلی ها توانایی این کار را ندارند .شاید تا به حال به ان فکر نکردند ،شاید اصلا از وجود چنینی استعدادی در زندگی خبر ندارند شاید خبر دارند اما از این موضوع اطلاعاتی ندارند .شاید هم به این موضوع واقفاند ولی دست به عمل نمیبرند .
خیلی ممنون .مرسی که در تلاشید .