Menu
نویسنده مطلب : محسن رجب پور

مطلب مورد بحث:

رویکرد سیستمی یعنی توجه به ترکیب (سنتز)‌ به جای تجزیه (آنالیز)


رویکرد آنالیز (تجزیه):

پس از بررسی‌های انجام شده دریافتیم که مهمترین علت جهش قیمت مسکن فقدان ابزارهای مالیاتی کارآمد در این حوزه به شمار می‌رود.

رویکرد سنتز (ترکیب):

یکی از مشکلات مهمی که کشورهای نفت‌خیز یا صاحب منابع طبیعی با آن مواجه هستند پدیده بیماری هلندی است، که در واقع ورود بی قاعده درآمدهای سرشارِ حاصل از منابع مذکور به اقتصادشان، علت بروز این پدیده است. در این پدیده که از بین رفتن تولید داخی کالاهای قابل وارادات و پس از آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از نتایج آن است، کالاهای غیرقابل وارداتی نظیر املاک و مستغلات، بیش از سایر کالاها رشد قیمت خواهند داشت. در مقابل فقدان ابزارهایی درون بازار املاک و مستغلات که توانایی کاهش یا حذف تکانه‌های خارجی همچون بیماری هلندی را داشته باشند در برخی مواقع موجب تشدید مشکل افزایش قیمت‌ها خواهد شد لذا مستقل از رفع مشکلات خارج از بازار املاک و مستغلات نبود مالیات‌های تنظیمی در این بازار را می‌توان یکی از مشکلات درون بخشی با اهمیت ذکر کرد.