Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

سوال پیشنهادی مدیرعامل برگر کینگ برای مصاحبه استخدامی


من یک انسان به شدت پرتلاش هستم و هیچوقت از کار خسته نمیشم . حتی در محیط کار از اینکه با تلفن صحبت کنم یا وقت تلف کنم دچار عذاب وجدان میشم .. من آدم کم هوشی نیستم اما در محیط کار هوش زیاد کارها رو پیش نمیبره ، تلاش برای پیشبرد کار مهمه حالا تلاش ذهنی ، فیزیکی و … باید از خودم کار بکشم .

صرفا خیلی هم این حرف رو شنیدم که تو چرا زیاد کار می کنی و … خیلی از همکاران حتی مسخره میکردن و می گفتن :”مگه چقدر میخواد پول بده؟” “تو چه فرقی با فلانی داری تو حقوق و مزایا چرا اون همش از کار میزنه ؟ تو نمیزنی؟”

اما به نظرم ایشون که خودش رو باهوش می دونست و فکر میکرد با هوش سرسارش میتونه تشکیلات یک شرکت و رییس مجموعه رو گول بزنه ، نه از نظر اخلاقی کار درستی میکرد و نه باعث پیشبرد کار می شد ..