Menu
نویسنده مطلب : مهسا عربکوهی

مطلب مورد بحث:

تحقیق و توسعه چیست؟ (وظایف واحد تحقیق و توسعه)


جالبه در شرکتی که من کار میکنم (که شاید از لحاظ سرمایه انسانی حدود ۱۸ برابر شرکت شما باشد) دقیقا تمام این فعالیت هایی که شما بیان کردید بر عهده واحد بازاریابی و فروشه، که البته دو واحد مجزا نیست، ما واحد تحقیق و توسعه هم داریم که از آغاز فعالیتش کمتر از ۲ سال میگذره و همکاری مشترک در مورد بهبود روش تولید و توسعه محصولات جدید با واحد ما دارند، اما همین دو مورد ممکنه در واحد ما باز هم بصورت مجزا انجام، پیگیری و اجرا بشه.

جالبتر اینکه ما فهرست طولانی تری از فهرست شما داریم که همیشه دلیل آن این بوده که واحدهای دیگر حساسیت کار با مشتری و موضوعات محوری آن را کمتر میدانند و ما مجبور به جبران این مورد هستیم و همین موضوع نیمه کاره ماندن پروژها یکی از مشکلات ماست، البته بنظرم مشکل اصلی شاید مدیریت اشتباه منابع است نه کمبود آن.

من هم امیدوارم هستم با مطالعه این درسها هم نقاط مشترک و غیر مشترک بین واحدهای سازمان را بهتر درک کنیم و هم بتوانیم منابع موجود را بهتر مدیریت کنیم.