Menu
نویسنده مطلب : سیدمحمدیوسفی

مطلب مورد بحث:

اتاق گفتگو: درباره مهاجرت کردن و ترک جایی که هستیم


بنظر من اینکه مهاجرت حسی های خیلی متفاوتی به ادم میتونه بده و این واسبته به درک ادم های از مهاجرت برمیگرد وبه  اینکه چه شخصیت و اخلاق هایی در خودت پرورش دادی

ولی همیشه یه ترسی در مهاجرت کردن هست من اینجا منظورم از مهاجرت کردن ترک کردن کشور است .

از نظر بعضی ها بدی های مهاجرت کردن:

_اونجا کسی ونمیشناسی وغربت است وازاین جنس حرف ها که بنظرم این برمیگرده به قدرت ارتباط گرفتن ادم ها و طبق قانون سازگاری با طبیعت انسان به مرور زمان خودشو با محیط وقف میده  بنظرم موضوع مهمتر اینکه انسان های اطراف چه برخوردهایی دارن و چه استاندارد هایی و رعایت میکنن و…..هزار دلیل رفتنی از این کشور که شماها خودتون بهتر ازمن میدونین

هیچ جا وطن ادم نمیشه “به نظرم اینکه همه با انسانیم و فرقی نداره کجا باشیم قطعا هرجا که مارو لازم دارن درخواست میکنن از ما وامکانات در اختیار ما میگذارند و کل لین دنیا چقد هست که ما اسم جایی که متولد شدیم و فقط وطن میدونیم؟!!!!(به کجا میروی اخر ننمایی وطنم)   وطن ما این چهارچوبی ازجنس بدن ماست که حیات داردو بهش فرصت خدمت به خودش و همنوع اش در این دنیا داده شده است

_وبعضی از دلیل های سیاسی که نمیتونم بگم و امیدوارم بدونید

ولی به هر حال انسان می ارزه که یه چن ماه سختی بکشه تا  خودشو نسل شو بد بخت کنه
این احساسی که در دلم ماست و این دو دلی ایی که ما قببل از رفتن داریم واقعی نیست بلکه احساسی است که مغز تشبیه کننده ما از اینده برای ما ساخته در واقعیت قطعا خیلی چیزها راحت تر است

به امید روزی که همه راحتر به زندگی فکر کنیم