Menu
نویسنده مطلب : مهرزاد خسروی

مطلب مورد بحث:

آشنایی با کلمات و ظرافت‌های کلامی


با سلام

من کلمات سنجش، ارزیابی، آزمون، ارزشیابی، ممیزی، و پایش هم به نظرم به یکدیگر شبیه ولی در جزئیات متفاوت هستند.

شاید بتوان به صورت زیر تشریح کرد:

۱- سنجش: برآورد عملکرد و توانایی یک نفر یا شی در مقایسه با دیگران.

۲- آزمون: به نوعی امتحان رسمی برای بدست آوردن سطح اطلاعات و یا مهارت یک نفر و یا قابلیت‌ها و خواص یک شی.

۳- ارزشیابی: محاسبه میزان مفید بودن و ایجاد ارزش توسط یک شخص و یا یک وسیله.

۴- ارزیابی: مجموع سنجش و ارزشیابی در کنار یکدیگر.

۵- ممیزی: بررسی عملکرد توسط یک نهاد خارجی.

پایش: کنترل مستمر.

با تشکر