Menu
نویسنده مطلب : زهرا غلام نژاد

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا انتخاب من با توجه به موقعیت موجود انتخاب درستی بود یا این تنها انتخابم بود

آیا قرار گرفتن در این مسیر شغلی خواسته دیگران بود یا انتخاب خودم هم سهم داشت

آیا من به تقدیر ایمان آوردم یا برای احساس رضایت از خودم به تقدیر ربطش دادم

آیا من قدرت متوقف کردن یک سری کارها ی مورد علاقه ام را داشتم یا از سر اجبار کنار گذاشتمش

آیا من به خاطر دید دیگران نسبت به ظاهرم ورزش میکنم یا واقعا سلامتی برام مهمه