Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

تعریف رضایت شغلی چیست؟ (+ پرسشنامه رضایت شغلی)


حوزه کاری من در حال حاضر در زمینه اجرای پروژه‌های نفت و گاز است.

همکاری داشتم که به صورت افراطی و به معنای واقعی کلمه وطن‌پرست بود و نسبت به منافع میهنی و ملی تعصب شدیدی داشت.

این فرد کارها و وظایف و مسئولیت‌های محول شده را به بهترین شکل ممکن پیگیری می‌کرد و به انجام می‌رساند. هر چند ناهماهنگی‌ها و مشکلات زیادی هم در مدیریت پروژه‌ها داشت که گاها باعث بروز مشکلاتی می‌شد ولی در حد توان و دانش خود حداکثر انرژی را صرف پیش بردن کارها به شکلی مناسب می‌کرد.

این دوست ما در مقطعی با مدیران سازمان اختلاف سلیقه پیدا کرد و به مشکلات اساسی خورد و تقریبا از تمام سمت‌های محول شده برکنار شد و در حد یک کارشناس ساده در سازمان ادامه همکاری داد.

در جریان بودم که نارضایتی شدیدی از مدیریت و طرز انجام کارها در سازمان داشت. با این وجود همچنان پیگیر انجام کارها به بهترین شکل ممکن بود و حاضر بود با هزینه شخصی خودش کارهای پروژه‌ها را پیگیری کند.

این جدیت و اصرار بر انجام کارها به بهترین شکل ممکن، به این دلیل بود که نیروی پیشران دیگری غیر از رضایت شغلی باعث انگیزه گرفتن و جدیت در انجام امور می‌شد.