Menu
نویسنده مطلب : آتنا عبدالهی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا رضایت حاصل از انجام خواسته م،نسبت به عمل به اونچه که ارزوی پدرم بود،برای من وجدان آسوده تری به همراه می اورد؟
آیا در طی مسیری که باید بگذرانیم به عنوان انسان،راه خودمان را رفتن،مهم تر از به دست اوردن رضایت عزیزانمان و خوشحالی آن ها نیست؟
آیا باید برای خواسته ام زمان بیشتری میگذاشتم یا واقعا تاریخ انقضایش رسیده بود؟
آیا تلاش برای ارتقای ویژگی های شخصیتی ای مثل اعتماد به نفس،من را به جایگاه بهتری نسبت به امروزم می رساند؟
پ.ن:متاسفانه در واقعیت هیچ جوابی برای این سوال هامون وجود نداره.من نمیتونم بفهمم که تصمیم درستتر رو گرفتم یا نه.مگر این که یک بار دیگه بهمون حق زندگی بدن تا این دفعه از اون روی سکه استفاده کنیم:)