Menu
نویسنده مطلب : شاهین سلیمانی

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی: استعداد موسیقی و صدا (۲)


چقدر آن روزگار ، خلاقانه توضیح می دادم و می نوشتم …حیف که تندباد زمان زد و برگ های پاییز ریخت مان شدند …
شاید این زمستان تمام شود و شاید روزی بهار سر برسد و باز در انتظار پاییزی شدن و زمستانی دیگر خواهیم ماند ، تا اینکه بهارِ واقعی کی از راه برسد …