Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

همرنگ جماعت شدن | انواع همرنگی | آزمایش اش


موفقیت‌ها و تحولات بزرگ در طول تاریخ توسط کسانی رقم خورده که از نظرات و رفتارهای جمعی تبعیت نکرده‌اند و مسیر خاص و منحصربه‌فردی را پیموده‌اند که از نظر خودشان و براساس ارزش‌ها و معیارهای شخصی‌شان بهترین مسیر بوده است.

از این رو متفاوت بودن از دیگران و دست یافتن به جایگاه‌های عالی جز با متفاوت بودن و همرنگ جماعت نبودن قابل دستیابی نخواهد بود.

من هم در محل کار و تعاملات اجتماعی خودم حداکثر سعیم را می‌کنم تا همرنگ جماعت نشوم و کارهایی را انجام دهم که از نظر خودم درست و منطقی هستند.

ولی معمولا در زندگی شخصی و خانوادگی وقتی که احساس کنم این کار باعث رنجش و ناراحتی بیش از حد اعضای خانواده‌ام می‌شود، سعی می‌کنم تا حدی از موضع خودم کوتاه بیایم.