Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

هوش کلامی چیست؟ آیا تقویت هوش کلامی امکان‌پذیر است؟


بعنوان تجربه شخصی من عملا به این نتیجه رسیدم که یکی از ضروریات خوب نوشتن و خوب صحبت کردن برخورداری از ذخیره مناسب کلمات هست که این خود با مطالعه بیشتر حاصل میشود. در رابطه با بار معنایی و تنوع کلمات در هنگام مطالعه داشتن و بکارگیری دید انتقادی و اصلاحی خیلی کمک می کند یعنی سعی کنیم در حین خواندن یک متن از دید ویراستاری کلمات مناسبتری از آنچه که بکار برده شده استفاده کنیم. مضافا اینکه خواندن اشعار در خوب نوشتن و افزایش ذخیره کلمات بسیار موثر است.