Menu
نویسنده مطلب : امیر شاهرخی

مطلب مورد بحث:

استعداد موسیقی و تشخیص صدا (۱)


تست سایت اول را انجام دادم و امتیاز کامل گرفتم. با اینحال در تست سایت دوم امتیازی در محدوده Normal گرفتم.

تست دوم جامع‌تر و عمیق‌تر بود و علاوه بر قابلیت تفکیک فرکانس، بخوبی حافظه تن صدا و حافظه ریتم را نیز ارزیابی می‌کند. پیشنهاد می‌کنم حتما آن را انجام دهید. بعلاوه این سایت تست‌های مفید دیگری هم در زمینه استعداد موسیقی دارد که باز هم پیشنهاد می‌کنم آن‌ها را هم انجام دهید:

تست فرکانس تطبیقی

تست ریتم

هوش موسیقی تصویری شرکت‌پذیر 

پ.ن.: امیدوارم آخری را درست ترجمه کرده باشم ولی اگر تست را انجام دهید، قطعا معنی آن را درک خواهید کرد :)