Menu
نویسنده مطلب : علیرضا محمدی

مطلب مورد بحث:

انواع هدف گذاری بازار و معیارهای انتخاب بازار هدف


شرکت های تازه بنیانی را می شناسم که در زمینه مونتاژ واتر پمپ پراید و پژو فعالیت خود را آغاز کرده اند که هدف آنان رقابت با شرکت های نام آور این محصول در قزوین یا اصفهان به هیچ عنوان نیست و تمرکز آنان بیشتر به بخش after market است یعنی فروش پک واتر پمپ با نام های بازرگانی و تجاری به بازار نه به ایران خودرو و یا سایپا که البته موفق هم بوده اند اگر بخواهم از ادبیات درس استفاده کنم بیشتربه  یک هدف گذاری همگن نزدیک تر هستند البته شاید.

جالب اینجاست با وضعیت مشکلات وصول مطالبات از کمپانی های بزرگ داستان توجه به این بخش مشکل نقدینگی شرکت های اصلی بزرگ را هم مرتفع کرده است.