Menu
نویسنده مطلب : فریده نون

مطلب مورد بحث:

«شبه علم» چیست؟


ماشناختهای متعددی داریم  مثلا شناخت فلسفی ملاک درستی یک گزینه در فلسفه استدلال است  یا شناخت هنری که ملاک درستی در هنر  احساس وذوق وملاکهای زیبا شناختی در ان رشته هنری است  دقیق ترین شناخت انسان علم است ملاک درستی یک گزینه در علم تجربی بودن ان است تا انجا که من به یاد می اورم در روش تحقیق علمی ابتدا یک یا جند فرضیه  یا سوال  که باید مفاهیم انها تعریف عملیاتی شده باشد یعنی صریح، کمی ، قابل اندازه گیری وبدون ابهام باشد که بشود تکرارش کرد ویژگی دوم همین تکرار پذیری است پس یک نظر فردی که بقیه متخصصان نتوانند ان را تکرار کنند و وراستی ازمایی کنند علم نیست  ویک ویزگی دیگر کنترل وشناسایی همه عوامل موثر در فرضیه است وبه حد اقل رساندن تاثیر همه عوامل موثر وکنترل انها تا علت یا متغیر مستقل نقش وتاثیرش اندازه گیری شود خوب میبینید این پروسه شناخت علمی اصلا ساده نیست وقت گیر است فقط از عاشقان علم برمیاید میلیمتری جلو میرود وقت گیر است چشمگیر نیست  اما  تا درجه بالایی دقیق است  مراحل تحقیق علمی را همه میدانیم بعداز فرضیه یاسوال با ان مشخصات تجربی به جمع اوری اطلاعات وبعد ازمایش واستقرا روی داده ها میپردازند واگر درست بود وچندین تحقیق دیگر ان را تائید کرد شاید به یک قانون علمی رسیده باشند ویژ”گی این شناخت تجربی بودن ، غیر شخصی بودن،  قابل رد شدن یا تائید شدن ودقت فراوان است خرواری وکلی نیست میلیمتری وگام به گام جلو میرود بخش بزرگ تمدن انسانی همین ارتباطی که میگیریم محصول شناخت علمی است  برای یک زندگی غنی به شناختهای دیگر هم نیاز داریم که چون طولانی شد شاید وقت دیگر با احترام

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟