Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا ع

مطلب مورد بحث:

درس استعدادیابی و شناسایی استعدادها (نقشه راه درس)


با سلام؛

با توجه به مطلب اشاره شده از کتاب Decisive این طور برداشت می کنم که تصمیم گیری غلط در بسیاری از زمینه ها  نظیر رشته تحصیلی یا شغل ناشی از عدم شناخت استعدادها می باشد. اما یک سوال، نقش تیپ شخصیتی افراد در این خصوص چقدر است؟

بنده نمونه هایی را سراغ دارم که فرد تنها به دلیل شخصیت خاص و به منظور استقلال (یا بگوییم رهایی از زیر بار کنترل خانواده) به انتخاب رشته تحصیلی در شهرهای دوردست از محیط خانواده اقدام نموده  که بعداً پشیمانی نیز به همراه داشته اشت.