Menu
نویسنده مطلب : حامد فتحی پور

مطلب مورد بحث:

اهمال کاری و به تعویق انداختن و نقش آن در ناشادی ما


مثال های فراوانی رو تو زندگی شخصیم می تونم بگم: به تعویق انداختن حل تمرین های متمم جهت فرصت برای تمرکز بیشتر و جواب بهتر –  کما ل طلبی در مطالعه دقیق و با جزئیات کتاب، فیلم دیدن، تهیه گزارش، …( البته مدتی هست که خودم رو به کیفیت پایین تر کار راضی کردم اینطوری هم کارها انجام میشه و هم آروم آروم حساسیت ذهنی مون کمتر میشه)