Menu
نویسنده مطلب : امید

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


درود

من هم ابتدا قصد داشتم بحث ارزش ها و ارزش گذاری را تنها با خواندن چند مقاله در اینترنت یاد بگیرم و بر آن مسلط هم بشوم؛ اما متوجه شدم تمام مقاله های اینترنتی به موارد مشابهی اشاره میکنند و به همین دلیل هم تصمیم گرفتم که درس تصمیم گیری را به صورت کامل در متمم بگذرانم و در همین مدت هم مطالعه ام را در حوزه ارزش ها و ارزش گذاری بیشتر کنم.

در حین خواندن مطلب بالا که نوشته بود “یادگیری، بیش از هر چیز از جنس شکل گیری زنجیر تداعی است” نیز همین موضوع خواندن سطحی مقالات ارزش گذاری برایم تداعی شد.