Menu
نویسنده مطلب : سارا حق بین

مطلب مورد بحث:

خداحافظی برای همیشه


سلام به دوستان

خداحافظی بوق و کرنا نمی خواهد

خداحافظی دلیل ، بحث ، یادگاری ، بوسه ، نفرین ، گریه و …

خداحافظی واژه نمی خواهد!

خداحافظی یعنی

در را باز کنی

و چنان کَم شوی از این هیاهو

که شک کنند

به چشم هایشان، به خاطره هایشان، به عقلشان،

و سوال بَرِشان دارد

که به خوابی دیده اند تو را تنها!؟

یا توی سکانسی از فیلمی فراموش شده !؟

خداحافظی یعنی …

زمان را به دقیقه ای پیش از ابتدای آشنایی ببری

و دستِ آشنایی را

پیش از دراز کردن،

در جیبت هایت فرو کنی

و رد شوی از کنار این سلام خانمان سوز

خداحافظی ” خداحافظ ” نمی خواهد !!!

 

یاسر اکبری