Menu
نویسنده مطلب : وحید دارابی

مطلب مورد بحث:

آشنایی با کلمات و ظرافت‌های کلامی


پیش‌گویی و پیش‌بینی

فکر کنم در یکی از کتاب‌های نوح هراری با چنین موضوعی مواجه شدم.

پیش‌گویی یعنی این که با اطمینان و قطعیت بگویی فلان اتفاق می‌افتد. مثلن در انتخابات بعدی آمریکا ترامپ دوباره انتخاب می‌شود یا نمی‌شود یا بگویی در انتخابات بعدی ایران اصلاح‌طلبان شکست می‌خورند. اینها یعنی چه ترامپ افراد بیشتری را از کابینه اخراج کند چه با روسپی‌های دیگری درگیر شود چه مردم ایران در انتخابات پرتعداد یا کم‌تعداد شرکت کنند حتمن چنین می‌شود و اگر نشد تو بیا بزن در گوش من/ فحشم بده/ اسم‌ام را عوض می‌کنم/…

پیش‌گویی مثل شرط‌بندی است.

اما پیش‌بینی به این معنا است که با روند کنونی حوادث و جریان‌ها به نظر می‌رسد چنین یا چنان خواهد شد. مثلن اگر بگویی پیش‌بینی می‌کنم ترامپ انتخاب می‌شود یا اصلاح‌طلبان شکست می‌خورند یعنی با سابقه‌ی کارکردشان یا نتایج نظرسنجی‌های یا شاخص‌های فلان و بیسار قاعدتن باید چنین شود مگر آن که روند یا مسیر جریان تغییر کند یا اتفاقات دیگری بیفتد.