سیمین ابراهیمی - دفتر یادداشت برای مدیریت استعدادها usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سیمین ابراهیمی

مطلب مورد بحث:

دفتر یادداشت برای مدیریت استعدادها


سلام دوستان عزیزم

سالهای بسیاری سپری شده و می دانم اگر در اوایل کودکی و نوجوانی ام متمم و یا همراهی دلسوز و آگاه در کنار و پا به پایم بود، بسیار متفاوت تر از موقعیت فعلی که ذر آن هستم، می بودم.

اما هنوز امید به بهبود شرایط در من وجود دارد.

امروز من برای خودم دفترچه یادداشتی به همراه چند خودکار رنگارنگ و یک جعبه مداد رنگی خواهم خرید.

امیدوارم با این کار مصمم تر از قبل در راهی که هستم قدم بر دارم.

از اینکه شما و دوستانم در کنارم هستید ممنونم.