Menu
نویسنده مطلب : فاطمه محمدی

مطلب مورد بحث:

ارزش چیست؟ | تعریف ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کارها


سلام

تمرین اول انجام شد.

تمرین دوم: در این مورد یک نمونه به ذهنم رسید که البته مربوط به تجربه من نیست. یکی از همکارانم تعریف می کردند که یک کارخانه تولید دوغ چند ماهی بود با مشکل کپک زدن محصول مواجه شده بود و علی رغم هزینه های بسیار زیاد برای کارشناسی و … اما به نتیجه نرسیده بود. تا اینکه شنیده بود یک نفر کارشناس در یکی از کارخانجات معروف ایران کار می کند که می تواند مشکل را حل کند. برای حل مشکل رقم ۲ میلیون را به ایشون پیشنهاد دادند. بعد از بازدید کارشناش و حل مشکل، مالک کارخانه با رضایت و خوشحالی از رفع مشکلش مبلغ  ۳ میلیون به ایشون دادند. توضیح اینکه رقم پیشنهادی هزینه انجام کار بود و مبلغ اضافه تر ارزش افزوده ای بود که بدون هیچ فشار یا انحصار پرداخت شده بود. پایداری این کار وابسته به اعتبار و تخصص فرد در حل مشکل هست به گونه ای که بگویند این کار فقط از فلانی برمی آید.