Menu
نویسنده مطلب : معصومه شیخ مرادی

مطلب مورد بحث:

تفاوت زبان بدن زنان و مردان


من فکر می کنم مردان با توجه به شناختی که از آنها در فعالیت های روزمره شون داریم و روشی که در انجام امور به کار می برند یعنی همان ساده کنار اومدن با مسائل و کلا با زندگی و یه جورایی پایین بودن استرس اونها و خیلی خلاصه بی خیال بودن باعث میشه که خشم و احساسات منفی رو کمتر ببینند و حس کنند اما زنها با توجه به استرس بالایی که در زندگی دارند و احساس عدم امنیتی که به خاطر جنسیت آنها در وجودشان نهادینه شده آرامش خاطر کمتری دارند و دیرتر به محیط اطراف خود اعتماد می کنند.