Menu
نویسنده مطلب : محمد علی جواهری

مطلب مورد بحث:

بازاریابی برونگرا یا Outbound Marketing چیست؟


به نظرم محصولات جدیدی که یک تولید کننده یا وارد کننده برای عرضه دارد و افراد با آن آشنایی چندانی ندارند مصداق بارزی ازین نوع بازاریابی است که لازم و اثر بخش است !!

 

بعضی محصولات تا زمانی که به من شناسانده نشوند و کاربردشان برایم مشخص نشود و نیازم به آن برایم ثابت نشوند را شاید هیچوقت نخرم و یا هیچوقت در موردش در گوگل سرچ نکنم