Menu
نویسنده مطلب : مژگان پاک چشم

مطلب مورد بحث:

چگونه مانند یک نویسنده کتاب بخوانیم؟


متن انتخابی من شروع کتاب “تنها دویدن” نوشته نادر خلیلی می باشد که در زیر آمده است.
“در نیمه راه زندگی از رقابت ها دست شستم و با گامهایی آرام با رویاهایم به راه افتادم. رویاهایی درباره ساختن یک خانه ساده. خانه ای که به دست انسان و با ارکان ساده این جهان بنا شود: «آب، باد، خاک و آتش».
خانه ای با خاک و خشت و آتشی افروخته در آن. آتشی که خشت هارا درهم آمیزد و دیوارهایی سنگ گونه پدید آورد. خانه ای مانند یک کوره یا کوره ای مانند یک خانه آراسته با لعابهای رنگین به زیبایی ابدی ظروف سفالین.
سرانجام، این رؤیاها را در عالم حقیقت لمس کردم؛ بدون مسابقه دادن با کسی جز با خودم.
اسب ها هرگز با هم مسابقه نمی دهند. ما انسانها هستیم که آنها را به مسابقه می کشانیم. اسب ها هنگامی که آزاد و سرمستند به سرعت بادها می دوند.
زنبورهای عسل نیز از هم پیشی نمی گیرند، همگی از گل ها کام دل میگیرند و کمتر از شهد گل نیز نمی آفرینند.
بالهای یک پرنده با هم رقابت نمی کنند و پرندگان یک دسته در زمان پرواز از هم جلو نمی زنند ولی همه آنها به اوج می رسند.
 ما انسانها نیز آفریده نشده ایم که با هم مسابقه زندگی دهیم. ما تک تک به وجود آمده ایم تا زندگی کنیم و به اوج های لایتناهی برسیم. در انسان نیرویی عظیم نهفته شده است که او را به آرزوهایش برساند؛ اما فقط زمانی این نیرو بی انتهاست که برای یافتن و رسیدن به رویاها و نه پیشی گرفتن ها به کار افتد.
من در دنیای شرق زاده و بزرگ شده ام و زمانی چند در غرب زیسته و تلخی و شیرینی فرهنگ های متضاد را چشیده ام. در پنج سالی که تنها میدویدم و رؤیاها و بلند پروازی هایم را دنبال می کردم و این کتاب را مینوشتم، دریافتم که لذتهای نهفته در پژوهش و آفریدن، برایم بسیار والاتر از شیرینی موفقیت ها و پیشی گرفتن ها بودند و گنجایشم در تحمل دردها و رنجها از مرزهایی که در خود می شناختم، فراتر بود. دریافتم که رویاهایم هنگامی با ارزش شدند که با احتیاجات و آرزوهای دیگران آمیختند و من در قلب خود فقط زمانی پر اهمیت شدم که قلب های دیگران را حس کردم؛ همچون قطره آبی که وقتی به دریا می رسد مهم می شود.
در این سالها همچنین دریافتم که در عنصر باد پیام هایی بیش از آنچه امواج به گوش ما می رسانند یافت می شود و در آب نیرویی بالاتر از سیل و در خاک، ثروتی عظیم تر از الماس و در آتش، گرمایی ژرف تر از آنچه ما حس میکنیم پنهان شده است و اگر ما بتوانیم به معجزه ای که تنها در آتش نهفته شده است پی ببریم، یک بار دیگر عصر ما عصر آتش خواهد شد.”
چرا این متن نوشته شده؛ نوسینده با تالیف این نوشته سعی برآن داشته تا بتواند با به تصویر کشیدن تمام سختی های مسیرش پاسخ سوالهای خویش را در پی مسابقه دادن با خود بیان کند که این مهم با روایتی داستان گونه  اتفاق می افتد.
ساختار این متن چیست؟ ساختار کلی متن در سه بخش آمده است. بخش اول نویسنده از عنوان کتاب دم میزند، اینکه او در این مسیر تنها با خود خلوت گزیده و در پی پاسخ سوالش برآمده، در بخش دوم شرایط زیستش را به توصیف نشانده و در انتها نتایج حاصل از این تنها دویدن را بیان می دارد.
لحن نویسنده چگونه است؟ نویسنده با اینکه سعی دارد کشف خویش از چگونه ساختن را از دیدگاه علم بیان دارد، لیکن شور و شعف وی از این کشف چنان است که بر کل متن احاطه داشته و خواننده را همراه می کند، گویی شادی او خواننده را مملو از اشتیاق برای فهم فعل کشف کردن می کند.
انتخاب کلمات او چگونه است؟ وی بدرستی و زیبایی دست به انتخاب زده است. فی المثل برای تفسیر بیشتر “مسابقه با خود” مثالهایی آورده که خود به تنهایی قابل تامل و شیرین می باشند و حذف آنها نقصی در کار می آورد.
جمله ها تا چه حد روان هستند؟ همانطور که پیشتر گفته شد متن کامل کتاب با روایتی داستان گونه و ساده تالیف گردیده است. که این خود در سلیس بودن متن و افزایش کشش در خواننده کمک کننده می باشد.
نویسنده تا چه حد به چارچوب های متعارف نوشتن مقید بوده است؟ روایت کتاب بگونه ایست که گویی یک مسافر از آغاز سفر شروع به نوشتن نموده تا به انتها. کتاب فاقد فصل بندی و تقسیمات متعارف می باشد. از یک سو بنظر نازیباست چرا که عرف نوشتن چنین میطلبد لیکن از آن سو که روایت یک سفر است همچون ذات سفر است؛ به عبارتی نویسنده به مخاطب این اجازه را می دهد هرگاه از خواندن می خواهد دست کشد و لختی بیارامد تا چندی بعد ادامه راه بازگیرد و مسیر را ادامه دهد بی آنکه که مفصود اصلی گم شود.
از نقطه گذاری و علامات چگونه استفاده شده است؟ بدرستی! در متن آمده نیز می توان دید نویسنده ابایی ندارد تا جملات کوتاه را بیان کند و به سرخط برود و جمله ای دیگر بسازد. در متون به هم پیوسته نیز برای آنکه مخاطب همراهش مسیر فهمیدن را گم نکند، سعی کرده از علامات نگارشی به درستی استفاده شده است.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟